மணமகன்கள்:

YA18,01

வயது:30

ராசி:தனுஷ்

நட்சத்திரம்:புராடம் 4 ம் பாதம்
நகரம்:தஞ்சாவூர்
கல்வி:B.TECH(IT),MBA
தொழில்:WORKING IN DENMARK
விவரங்களுக்கு

YA18,02

வயது:31

ராசி:மகரம்

நட்சத்திரம்:உத்திராடம் 2
நகரம்:பட்டுக்கோட்டை
கல்வி:B.Tech(it)
தொழில்:CTS CHENNAI
விவரங்களுக்கு

Read more