மணமகன்கள்:

YA18,09

வயது:31

ராசி:தனுசு

நட்சத்திரம்: மூலம்
நகரம்:தஞ்சாவூர்
கல்வி:DGT
தொழில்:QUALITY SUPERVISOR Promoter.
விவரங்களுக்கு

YA18,10

வயது:34

ராசி:மேஷம்

நட்சத்திரம்:அசுவனி
நகரம்:THANJAVUR
கல்வி:DME
தொழில்:BA
விவரங்களுக்கு

YA18,11

வயது:32

ராசி:சிம்மம்

நட்சத்திரம்:மகம்
நகரம்: திருத்துரப்பூண்டி
கல்வி:+2
தொழில்:TRAVELLS
விவரங்களுக்கு

YA18,12

வயது:35

ராசி:தனுசு

நட்சத்திரம்:மூலம்
நகரம்: THANJAVUR
கல்வி:M.SC.,B.ED
தொழில்:VAO
விவரங்களுக்கு

YA18,13

வயது:31

ராசி:---

நட்சத்திரம்:-----
நகரம்:PUDUKKOTAI
கல்வி:DCHS.,ACWSH.,DCE.,ECO
தொழில்:PROJECT COODONATOR(SINGAPORE)
விவரங்களுக்கு

YA18,14

வயது:32

ராசி:மிதுனம்

நட்சத்திரம்:புனர்பூசம்
நகரம்:தஞ்சாவூர்
கல்வி:M.SC.,M.PHIL.,DCM
தொழில் :ASSI.
CO-OPERATIVE BANK
விவரங்களுக்கு

YA18,15

வயது:33

ராசி:மேஷம்

நட்சத்திரம்:பரணி
நகரம்:THANJAVUR
கல்வி:SSLC
தொழில்:ASST.MEDICINE HELPER
விவரங்களுக்கு

YA18,16

வயது:29

ராசி:கன்னி

நட்சத்திரம்:ஹஸ்தம்
நகரம்:CHENNAI
கல்வி:B.SC
தொழில்:L&T FINANCIAL
தொடர்புக்கு:9789942483 விவரங்களுக்கு

Privious Page Next Page